Cookies a GDPR na webu OOOOX

Na této stránce se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách společnosti OOOOX s.r.o. obecně zpracováváme, k jakému účelu a jak můžete ovlivnit to, jaká cookies ukládáme do vašich zařízení. 

Co jsou to cookies

Jako cookies označujeme malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na váš počítač. Jde o standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě. 

Na co využíváme cookies na tomto webu 

Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje. Podle délky jejich platnosti rozlišujeme dvě kategorie: 
Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve vašem počítači do zavření vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány. 
Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Návod, jak tak učinit, naleznete pro jednotlivé prohlížeče níže na této stránce. 
Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává (tedy ukládá do vašich zařízení a následně využívá v nich uložené informace), je můžeme rozdělit do dvou kategorií: 
Cookies první strany (firstparty cookies) – vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení. 
Cookies třetích stran (thirdparty cookies) – jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí. 

Jaké cookies používáme na tomto webu 

Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek. 
Google Analytics (třetí strany, dlouhodobé) používáme, abychom vám mohli stránky lépe přizpůsobit. V nástroji Google Analytics používáme pouze ty analytické funkce, které neshromažďují údaje potřebné k profilování uživatelů webu (věk, pohlaví, zájmy, IP adresa apod.). 
Cookies reklamních systémů Google (Adwords, DoubleClick), Facebook a Youtube (třetí strany, dlouhodobé). Tyto cookies slouží k marketingovému profilování. Díky nim jsme schopni s vámi zůstat v kontaktu například prostřednictvím personalizované reklamy na sociálních sítích. 
Technické cookies lišty CookieBot (třetí strany, dlouhodobé), díky které si naše webové stránky pamatují vaše volby ohledně toho, s jakými (netechnickými) cookies nám umožňujete nakládat. 
Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně jakkoli identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data. 
Jak můžete upravit využívání cookies na vašem zařízení 
Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies do vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče po kliknutí na odkaz v seznamu níže. 
– Chrome 
– Firefox 
– Internet Explorer 
– Opera 
– Safari 
Podrobné informace o cookies naleznete na webových stránkách AboutCookies.org 
Další možností, jak ovlivnit nastavení cookies konkrétně na našich webových stránkách, je „cookieslišta“ CookieBot, která se vám objevila hned po načtení našich webových stránek. Můžete si na ní vybrat, které cookies nám dovolíte ukládat a které nikoli. Navíc na ní naleznete podrobnější informace o jednotlivých typech cookies. Můžete se tak plně kvalifikovaně rozhodnout. 

Zpracování osobních údajů 

Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem společnost OOOOX s.r.o. coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň tato strana informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji. 

Jaké osobní údaje zpracováváme 

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků. Pro jednotlivé případy uvedené výše máme připravené individuální informační listy či souhlasy se zpracováním osobních údajů, které odpovídají dané situaci. 
V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (podobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku): 
Jméno a příjmení (bylo-li vyplněno) 
E-mailovou adresu 
Telefonní číslo (bylo-li vyplněno) 
Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě. 
Jiné údaje nejsou (s výjimkou cookies) prostřednictvím našich webových stránek uchovávány. O cookies pojednává strana Soubory cookies na tomto webu. 

Kde osobní údaje uchováváme

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, případně v sídle naši společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. 

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel 

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce: 
Poskytovatel hostingových služeb 
Externí dodavatelé marketingových služeb a správy / vývoje našich webových stránek. 
Účetní kancelář 
Advokátní kancelář 
Poskytovatelé analytického software pro anonymizovanou analýzu webu 
Poskytovatelé reklamních systémů pro online propagaci 
Poskytovatelé různých systémů pro mediální analýzu či monitoring trhu 
Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva 

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči naší společnosti coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří: 
Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme. 
Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku. 
Máte právo na to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost). 
Máte právo, abychom na vaši žádost zúžili zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost). 
Máte právo požadovat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje, které o vás zpracováváme. 
Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. 
Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty). 
Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky. 

Kontaktní osoba pro řešení vašich dotazů a námitek 

Máte-li jakýkoli dotaz, pochybnost či námitku k osobním údajům, které o vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte kontaktovat našeho Odpovědného zástupce na kontaktech uvedených níže. 

Radka Valová, jednatelka 
OOOOX, s.r.o. 
E-mail: oooox@oooox.com